fbpx
 
 
 

Hva nå?

Slik tar du steget

Å ta steget er enkelt og krever ikke mye. Du trenger ikke bekymre deg, det er veldig lett og det vil gi hjertet ditt indre ro.

Hvordan bli muslim?

En muslim er en som underordner seg Guds vilje, uavhengig av rase, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Å bli muslim er en enkel og grei prosess som ikke krever noen forutsetninger. Man kan konvertere for seg selv, eller i andres nærvær. Den som ønsker å bli muslim og er overbevist om at islam er Guds sanne religion, bør ikke nøle med å uttale shahadah (trosbekjennelsen). Shahadah er den første og viktigste av de fem søylene i islam. Man omfavner islam ved å forstå og uttale trosbekjennelsen med oppriktig tro og overbevisning. På arabisk sier man: «Asjhado alla-ilaha illAllah, wa ash-hado anna Muhammedar-rasool Allah». På norsk betyr det: «Jeg bevitner at det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Allahs Sendebud.»

Å bli muslim tilgir dine synder

Omfavner man islam med oppriktighet, for å redde seg selv og for Allahs velbehag, blir alle ens tidligere synder tilgitt. Man starter et nytt liv med fromhet og rettferdighet. Ved et tilfelle kom en person til Profeten (fred være med ham) og sa at Allah måtte tilgi hans synder dersom han aksepterte islam. Profeten (fred være med ham) svarte: «Vet du ikke at når du aksepterer islam, blir alle tidligere synder visket ut?»1

Å akseptere islam vil i hovedsak innebære anger over ens tidligere uislamske gjerninger og tro. Man trenger ikke føle seg nedtynget grunnet synder begått før man aksepterte islam. Alle disse syndene blir slettet og man starter med blanke ark. Man bør gjøre sitt beste for å holde seg unna synder, og streve etter å gjøre så mange gode gjerninger som mulig. Både Koranen og hadith (beretninger om Profetens liv) understreker viktigheten av å følge islam. Gud sier (oversettelse av betydningen): «Sannelig, religionen overfor Allah er islam …»2 «Og enhver som ønsker annet enn islam som religion - aldri vil det bli akseptert av ham, og i det hinsidige vil han være blant taperne.»3

Profeten Muhammed (fred være med ham) sa:

«Hvis noen bevitner at ingen har rett til å bli tilbedt utenom Allah alene som ikke har noen partner, og at Muhammed er Hans tjener og profet, og at Jesus er Allahs tjener og Hans profet og Hans ord som Han skjenket Maria og en sjel Han skapte, og at Paradiset er sant, og Helvete er sant, vil Allah la ham entre Paradiset med de gjerningene han gjorde, selv om de var få.»4

Profeten (fred være med ham) sa også:

«Hvis noen kommer på Oppstandelsens dag og har sagt: La ilaha illAllah (det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah), oppriktig, med intensjon om å vinne Allahs fornøyelse, vil Allah gjøre Helvetesilden forbudt for ham.»5

Hva innebærer første del av trosbekjennelsen?

Den første delen av trosbekjennelsen er den mest sentrale realiteten som Gud åpenbarte til menneskeheten; det faktum at det ikke finnes noen guddom verdig tilbedelse enn Den Allmektige Allah. Gud sier i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Og Vi sendte ikke noe sendebud før deg uten at Vi åpenbarte for ham at: ‘Det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Meg, så tilbe Meg.’»6

Alle former for tilbedelse må rettes til Gud, og bare Gud, enten det er å be, faste, eller å søke tilflukt eller hjelp. Å tilbe noe annet enn Gud, som f.eks. engler, profeter, Jesus, Muhammed, helgener, idoler, solen, månen, eller trær, motsier islams grunnleggende budskap. Det er derfor en utilgivelig synd, dersom man ikke angrer og entrer islam før man dør. Alle former for tilbedelse skal rettes mot Gud. Tilbedelse betyr å gjøre de gjerninger Gud har oppfordret eller pålagt oss å gjøre, for å behage Ham. Tilbedelse i islam er ikke begrenset til implementeringen av de fem søylene, det inkluderer alle aspekter i livet. Å anskaffe mat til familien og oppmuntre et medmenneske med et smil eller gode ord, anses også som tilbedelseshandlinger dersom det er gjort for å behage Gud. En tilbedelseshandling blir akseptert dersom den ble gjort med den rette intensjonen: Bare for Guds skyld.

Hva innebærer andre del av trosbekjennelsen?

Andre del av trosbekjennelsen, er bevitnelsen om at profeten Muhammed (fred være med ham) er Guds tjener og utvalgte Sendebud. Det innebærer at man må adlyde og følge Profetens befalinger, tro på det han sier, praktisere hans lære og unngå det han har forbudt. Muslimer tilber Gud i henhold til Profetens lære, som var åpenbaringer og inspirasjoner fra Gud.

Muslimer strever sitt beste for å forme sine liv etter islams lære og etterligne Profetens karakter, da han var et levende eksempel for oss å etterfølge. Gud sier (oversettelse av betydningen): «Og sannelig, du har en høy moralsk karakter.»7 «Det har visselig vært for dere i Allahs Sendebud et utmerket eksempel for enhver som har sitt håp til Allah og den Siste dag, og stadig kommer Allah i hu.»8

For å holde fast ved den andre delen av trosbekjennelsen, skal man følge hans eksempel, uavhengig av samfunnsklassen man tilhører. Gud sier (oversettelse av betydningen): «Si (å Muhammed): ‘Om dere elsker Allah, så følg meg, (slik at) Allah vil elske dere, og tilgi deres synder. Og Allah er tilgivende, nåderik.’»9

Bli muslim

Siden du har klart å komme deg hit bør det ikke være noe hinder i å ta steget. Å bli muslim vil gi deg indre ro, og du vil ved Allahs tillatelse leve livet lykkeligere enn du gjør nå. Det vil redde det fra Helvete og åpne veien for deg til Paradiset. Hvis du er overbevist om at islam er Guds sanne religion, men fortsatt er usikker på om du er klar eller vil vente, så vit at døden kan inntreffe når som helst og da er det for sent. Så nøl ikke, fyll ut skjemaet under så tar vi in sha Allah (hvis Allah vil) kontakt med deg så fort som mulig for å hjelpe deg med å erklære trosbekjennelsen og bli muslim.

Ta steget

Fields marked with * are required

 

Hva nå som du er muslim?

Er du blant de som har fylt ut skjemaet og akseptert islam, vil vi gratulere deg med ditt valg og ønske deg velkommen til islam. Du lurer kanskje på hva du skal gjøre videre; besøk www.konvertitt.no, som gir støtte og opplæring til nye muslimer.


1 Berettet av Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, bok 1 hadith 220.

2 Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 19.

3 Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 85.

4 Berettet av Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 4, bok 55 hadith 644.

5 Berettet av Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 8, bok 76 hadith 431.

6 Oversettelse av Koranen, kap. 21 vers 25.

7 Oversettelse av Koranen, kap. 68 vers 4.

8 Oversettelse av Koranen, kap. 33 vers 21.

9 Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 31.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger