fbpx
 
 
 

Hva nå?

Hva gjør jeg nå som jeg har funnet veien?

Hvis du skal til et sted og du har funnet ut hvilken vei som fører dit, er det ikke naturlig at du følger den veien?

Så langt har du kommet

Hvis du har kommet så langt som til hit, bør du ha kommet frem til at det finnes én Gud, at Gud har skapt oss for å underordne vår vilje til Ham og at islam er den eneste sanne religionen. Om du har noen tvil om Skaperens eksistens, eller om noe er uklart, må du gå tre steg tilbake og finne ut om det finnes en Gud. Om du er usikker på hvorfor Gud har skapt deg må du gå to steg tilbake for å finne ut meningen med livet. Om du er usikker på hvilken religion som er den riktige, må du gå ett steg tilbake og finne ut hvilken vei som er den riktige.

Må du bli muslim?

Du vet at islam er sannheten, men du har kanskje ikke enda blitt muslim. Å vite at islam (det å underordne sin vilje til Gud) er sannheten, men allikevel velge å ikke gjøre det, er det verste et menneske kan gjøre. Man vil aldri få ro i sjelen om man lever videre uten å anerkjenne seg som muslim, velvitende om meningen med livet. Det er ingen tvang inn i islam, men det har konsekvenser i etterlivet om en lar vær. Hvis du ble ansatt til å gjøre en jobb ville ikke sjefen din tvunget deg til å gjøre jobben, men det ville selvsagt hatt konsekvenser om du ikke gjorde den. Du ville fått sparken og mistet din inntekt. Siden Allah har skapt deg og plassert deg på denne kloden med en hensikt, vil det selvsagt ha konsekvenser om du ikke gjør det Han skapte deg for å gjøre. Om du skulle dø i en tilstand av å ikke gjøre det Allah skapte deg for å gjøre, med andre ord, om du dør i en tilstand av å ikke være muslim, er konsekvensene evig tortur i Helvete. Allah sier i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Og enhver som ønsker annet enn islam som religion - aldri vil det bli akseptert av ham, og i det hinsidige vil han være blant taperne.»1

Konklusjon

For å redde seg selv fra Ilden og bli velsignet med Paradiset i det neste liv, må du underordne din vilje til Allah; du må bli muslim. Det bør egentlig være nok at Allah sier at den eneste religionen Han vil akseptere er islam, men om du trenger en grundigere forklaring på hvorfor du ikke bare kan fortsette å ikke være muslim når du vet sannheten, les «Kommer gode mennesker til Helvete?» Om det er andre ting som gjør at du ikke føler deg helt klar, kan du lese «Hvordan overkomme hindringene?» Om det ikke er noe mer som hindrer deg i å bli muslim, bør du hoppe videre og lese «Slik tar du steget».

Neste steg: Kommer gode mennesker til Helvete?

 

 


1 Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 85.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger